CANON CASHBACK

Όροι και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας «Ετοιμαστείτε για τη νέα σεζόν» της Canon CEE

 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

1.1. Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω/επισυνάπτονται (τα «Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας») εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μεταξύ 15/3/2023 και 22/4/2023 συμπεριλαμβανομένων (η «Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»). Ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας μπορεί να πωλείται είτε ως μεμονωμένο σώμα φωτογραφικής μηχανής είτε ως μέρος ενός κιτ με φακό ή ενός πακέτου, αλλά μπορεί να υποβληθεί μόνο ΕΝΑ αίτημα ανά κιτ ή πακέτο. Οι αγορές πρέπει να είναι πραγματικές αγορές έναντι μετρητών ή ισοδύναμων μέσων.

1.2. Όλοι οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (ΕΟΧ) («Συμμετέχων»).

1.3. Όλοι οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.

1.4. Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν αγοραστεί εντός της Ελλάδας, ενώ η προμήθεια και η διανομή τους στους λιανοπωλητές πρέπει να έχει γίνει από την Canon CEE GmbH («Canon») ή από εταιρείες του ομίλου Canon με έδρα στον ΕΟΧ. Ελέγξτε με τον λιανοπωλητή ότι ισχύουν τα παραπάνω ώστε να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες σας. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet πρέπει να εμφανίζουν έδρα/ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.

1.5. Όλα τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας πρέπει να είναι καινούργια και γνήσια προϊόντα Canon. Οι αγορές μεταχειρισμένων, ανακαινισμένων ή ανακατασκευασμένων προϊόντων, ή προϊόντων τα οποία είναι παραποιημένα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου Canon με οποιονδήποτε τρόπο (για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παράλληλων εισαγωγών ή «γκρίζων» προϊόντων), δεν θα είναι επιλέξιμες για αυτήν την προωθητική ενέργεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα παράλληλης εισαγωγής, δείτε https://www.canon.gr/about_us/serial-number-checker.

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2.1. Για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια ένας Συμμετέχων, πρέπει να αγοράσει ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας εντός της Ελλάδαςκατά τη διάρκεια της Προωθητικής Περιόδου ΚΑΙ να υποβάλλει ένα έγκυρο αίτημα μεταξύ 15/3/2023 και 6/5/2023.

2.2. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά μια online φόρμα αιτήματος (και καθορίζοντας έγκυρους σειριακούς αριθμούςEEAπροϊόντων)στηδιεύθυνση canon.gr/offers/getready/. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να σαρώσουν, να ανεβάσουν και να επισυνάψουν στην online φόρμα αιτήματος αντίγραφα των αποδεικτικών της αγοράς ή των επιβεβαιώσεων των παραγγελιών για αγορές μέσω Internet. Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν εντός 28 ωρών ένα e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει τη λήψη του αιτήματός τους.

2.3. Τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας παρέχονται για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η Canon δεν θα ευθύνεται για την αδυναμία οποιουδήποτε λιανοπωλητή να ικανοποιήσει τις παραγγελίες των Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.

2.4. Η Canon δεν θα επεξεργαστεί αιτήματα που παραλήφθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη αιτημάτων, 6/5/2023. Η Canon δεν θα επεξεργαστεί αιτήματα τα οποία, κατά τη γνώμη της, είναι ελλιπή ή δυσανάγνωστα. Η Canon δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή ανεπιτυχή λήψη των αιτημάτων.

2.5. Μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα ανά αγορά Προϊόντος Προωθητικής Ενέργειας.

2.6. Αιτήματα από επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που κάνουν μαζικές αγορές (ήτοι περισσότερα από 6 Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας κατά την Προωθητική Περίοδο, εκτός της περίπτωσης όπου τα σχετικά προϊόντα περιλαμβάνονται σε κιτ ή πακέτα όπως περιγράφεται στον όρο 1.1) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια.

2.7. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια.

 

3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

3.1. Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν ως Επιστροφή Χρημάτων τα ποσά που αναφέρονται για τις αγορές Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας.

3.2. Μετά τη λήψη και την επαλήθευση του αιτήματος, η Canon θα μεριμνήσει για την πληρωμή με απευθείας έμβασμα μέσω IBAN στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμμετέχοντος. Δεν παρέχεται καμία άλλη εναλλακτική διευθέτηση, ούτε μετρητά ή επιταγές.

3.3. Η Canon θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των εμβασμάτων εντός 28 ημερών από τη λήψη ενός ολοκληρωμένου και έγκυρου αιτήματος.

3.4. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν επιλέξει ένα από τα νομίσματα που αναφέρονται στη φόρμα του αιτήματος, η Canon ενδέχεται να επιλέξει εκείνη ένα κατά την απόλυτη κρίση της.

3.5. Θα πραγματοποιηθεί μόνο μία πληρωμή σε λογαριασμό IBAN ανά έγκυρο αίτημα.

3.6. Εάν υπόκεισθε σε καθεστώς ΦΠΑ στην Ελλάδα και λάβετε επιστροφή χρημάτων, αυτό ενδέχεται να μειώσει τη φορολογήσιμη αξία της αγοράς σας και, συνεπώς, θα πρέπει να μειώσετε αντίστοιχα τον φόρο των εισροών σας.

3.7. Τυχόν φόροι, τέλη ή δασμοί που επιβάλλονται ή εφαρμόζονται στην Επιστροφή Χρημάτων θα επιβαρύνουν τον Συμμετέχοντα και η Canon δεν αποδέχεται καμία ευθύνη αναφορικά με αυτό το θέμα.

 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

4.1. Ο υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία.

 

5. ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

5.1. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Canon δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε Συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια εργαζομένων ή αντιπροσώπων της Canon.

5.2. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, τροποποίησης ή/και αλλαγής της παρούσας προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη.

5.3. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού αιτημάτων ή/και Συμμετεχόντων εάν υποψιάζεται ότι γίνεται κατάχρηση της προωθητικής ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αποφάσεις της Canon σχετικά με την προωθητική ενέργεια είναι οριστικές και δεν επιδέχονται διαβούλευσης.

 

6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Η Canon Europa N. V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβληθούν σε εμάς θα τύχουν επεξεργασίας από την Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ιρλανδία για σκοπούς διαχείρισης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και, εάν ισχύει, για σκοπούς μάρκετινγκ – στις περιπτώσεις που οι Συμμετέχοντες συναίνεσαν στη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ από την Canon. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται φυλάσσονται με ασφάλεια και δύναται να μεταβιβαστούν σε ασφαλή διακομιστή εκτός του ΕΟΧ.

6.2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους Συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική προστασίας δεδομένων καταναλωτών της Canon http://www.canon.gr/privacy-policy/.

 

7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

7.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αυστρίας.

 

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Προϊόν

Ποσό επιστροφής χρημάτων

EOS R5c

400€

EOS R5

500€

EOS R6 Mark II

200€

EOS R

120€

EOS R7

100€

EOS R10

80€

EOS 5D Mark IV

200€

EOS 6D Mark II

100€

EF 50mm f/1.4 USM

30€

EF 85mm f/1.4 L IS USM

120€

EF 16-35mm f/4L IS USM

120€

EF 16-35mm f/2.8L III USM

170€

EF 24-105MM 4L IS II USM

50€

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

50€

EF 70-200mm f/4L IS II USM

120€

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

200€

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

220€

RF 5.2mm f/2.8 L DUAL FISHEYE

200€

RF 50mm f/1.2 L USM

200€

RF 85mm f/2 IS STM

50€

RF 85mm f/1.2L USM

200€

RF 85mm f/1.2L USM DS

200€

RF 600mm f/11 IS STM

70€

RF 800mm f/11 IS STM

100€

RF 15-30mm F4.5-6.3

50€

RF 14-35mm f/4L IS USM

150€

RF 15-35MM F2.8 L IS USM

200€

RF-S S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

40€

RF 24-70MM F/2.8 L IS USM

150€

RF 24-105mm f/4 L IS USM

50€

RF 24-105MM f/4-7.1 IS STM

30€

RF 28-70mm f/2 L USM

300€

RF 70-200 f/4 L IS

150€

RF 70-200 f/2.8L IS USM

250€

RF 100-400 IS

50€

RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM

250€

RF 100mm f/2.8 L IS MACRO

120€

imagePROGRAF PRO 300

110€

imagePROGRAF PRO 1000

150€

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ  ΤΟ LINK  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 

https://canon-cee-get-ready-2023.sales-promotions.com/gr/?country_promotion=17&_ga=2.232945368.755522293.1678869479-1206341575.1639056031